Styremedlemmer for perioden 2017-2018

Kjell Arne Brudvik
Leder
41 50 53 75

Merete Hovet
Nestleder
92 81 37 41

Ivar Bredesen
Kasserer
40 29 29 00

Fredrik Bjønnes
Sekretær
41 50 68 19

Petter Winge
Styremedlem

Gry Hege Stangbye
Styremedlem

Jan Erik Andresen
Styremedlem

Christer Landsend
Varamedlem

Aina Indreiten
Varamedlem

Støttefunksjoner

Arild Lohne
Revisor

Sindre Eirik Martinsen
Valgkomité

Kjell Kaspersen
Valgkomité

William Landsend
Valgkomité