Styremedlemmer for perioden 2016-2017

Kjell Arne Brudvik
Leder
41 50 53 75

Linda Bårdseth
Nestleder
90 72 31 97

Ivar Bredesen
Kasserer
40 29 29 00

Stian Jørgensen
Sekretær
91 68 71 10

Sindre Martinsen
Styremedlem

Gry Hege Stangbye
Styremedlem

Christer Landsend
Varamedlem

Støttefunksjoner

Arild Lohne
Revisor

Bente Levin
Valgkomité

Petter Winge
Valgkomité