Styremedlemmer for perioden 2015-2016

Kjell Arne Brudvik
Leder
41 50 53 75

Petter Winge
Nestleder
90 54 64 64

Ivar Bredesen
Kasserer
40 29 29 00

Stian Jørgensen
Sekretær
91 68 71 10

Sindre Martinsen
Styremedlem

Linda Bårdseth
Styremedlem

Christer Landsend
Varamedlem

Støttefunksjoner

Arild Lohne
Revisor

Bente Levin
Valgkomité

Reidun Johansen
Valgkomité

Skolekomité

Jeanette Indreiten

Kathrine Baugerød

Lene Krohn

William Landsend

Margit Mathisen

Veikomité

Christer Landsend

Thorild Bugge

Kjell Kaspersen

Oddbjørn Gaski

Nærmiljøkomité

Anne Berit Skarestad