Verv Navn Telefon E-post
Leder Petter Winge 90 54 64 64 leder@borre-vel.org
Nestleder Sindre Eirik Martinsen 98 28 50 09 leder@borre-vel.org
Kasserer/nettansvarlig Kjell Arne Brudvik 41 50 53 75 kasserer@borre-vel.org
Styremedlem Oddbjørn Gaski styret@borre-vel.org
Styremedlem Per Helge Solberg styret@borre-vel.org
Styremedlem Gry Hege Stangbye styret@borre-vel.org
Varamedlem Christer Landsend styret@borre-vel.org
Revisor Arild Lohne
Komiteer
 
Valgkomité Anne Berit Skarestad, Reidun Johansen    
Skolekomité Jeanette Indreiten,Kathrine Baugerød, Lene Krohn, Margit Mathisen, William Landsend    
Veikomité Christer Landsend, Thorkild Bugge, Kjell Kaspersen, Oddbjørn Gaski    
Nærmiljøkomité Anne Berit Skarestad, Helene Gartmann