Styremedlemmer for perioden 2019-2020

Kjell Arne Brudvik
Leder
41 50 53 75

Merete Hovet
Nestleder
92 81 37 41

Marita Ødegaard
Kasserer
45 05 58 71

Tom Erik Paulsen
Styremedlem

Ivar Bredesen
Styremedlem

Tore Merkesvik
Styremedlem

Jan Erik Andresen
Styremedlem

Christer Landsend
Varamedlem

Aina Indreiten
Varamedlem

Støttefunksjoner

Arild Lohne
Revisor

Petter Winge
Valgkomité

Kjell Kaspersen
Valgkomité

William Landsend
Valgkomité

Fredrik Bjønnes
Valgkomité