Styremedlemmer for perioden 2018-2019

Kjell Arne Brudvik
Leder
41 50 53 75

Merete Hovet
Nestleder
92 81 37 41

Ivar Bredesen
Kasserer
40 29 29 00

Fredrik Bjønnes
Sekretær
41 50 68 19

Marita Ødegaard
Styremedlem

Anne Marie Bull
Styremedlem

Jan Erik Andresen
Styremedlem

Christer Landsend
Varamedlem

Aina Indreiten
Varamedlem

Støttefunksjoner

Arild Lohne
Revisor

Petter Winge
Valgkomité

Kjell Kaspersen
Valgkomité

William Landsend
Valgkomité