Hva er en velforening? 

En velforening er en sammenslutning av- og for beboere, innenfor et avgrenset boområde, for eksempel et byggefelt eller en grend, som har gått sammen for i fellesskap å skape et bedre og sikrere bo- og nærmiljø i sitt område. Det er en forening som ikke er basert på særinteresser, men ser området som en helhet og tar opp de utfordringer nærmiljøet står overfor.

Hva gjør Borre Vel?

Vi er i stor grad basert på frivillig dugnadsarbeid som da blant annet sikter på å holde det rent og pent i nærmiljøet. Videre så jobber vi kontinuerlig med trafikksikkerhet, vi følger opp hvordan barn og unge har det her på Borre og ikke minst så er vi arrangør av sosiale sammenkomster som sankthansfeiring, juletrefest og halloweenfest – for å nevne noe.

Utover det har vi selvfølgelig fokus på å følge opp de emner som omhandler Kirkebakken og omegn – i små og store saker. Er det en sak som kan påvirke vårt nærmiljø vil vi gjøre vårt ytterste for å kunne komme på banen og tale beboernes sak.

For å klare dette er vi avhengige av at du som bor her kan bidra. Medlemsavgiften er med på å opprettholde de aktiviteter som gjøres, og benyttes også for å gjøre både store og små inngrep for å holde nærmiljøet attraktivt. Samtidig trenger vi at mennesker engasjerer seg, enten i form av styrearbeid, være med i komitéer, komme med innspill og idéer og ikke minst – være behjelpelige med dugnadstimer.

Sammen for Borre, sammen for fellesskapet!