Foreningen Kirkebakken Vel (nå Borre Vel) ble etter initiativ fra flere beboere på Kirkebakken stiftet den 8. juni 1948. Den gangen hadde vellet 63 medlemmer. Blant en av de mer betente og prekære sakene den gangen var saken om søppeltømming. Etter krigen var det slik at en del beboere kastet søppelet sitt inn i skogen ved Gunnerødbrekka. Det ble da inngått avtale med Auensen på Borre Prestegård om å kaste dette i de gamle skyttergravene, noe som i løpet av kort tid ble trukket tilbake og man kom da til avtale med den gangen Horten kommune om å få benytte en av deres søppelfyllinger.

Det første styret besto av følgende personer:

  • Erik Hesselberg, formann
  • Arnt Ødegård, varaformann
  • Hilda Dons, kasserer
  • Christen Hegg, sekretær
  • Fritjof Heistad, styremedlem
  • Bjørn Bjørnestad, varamedlem

I løpet av årene har vel-foreningen tatt på seg både store og små saker; de var svært delaktige i utbyggingen av småbåthavnen vi i dag har ved steinbrygga, det har vært stor fokus på å gjøre nærmiljøet attraktivt – ikke bare med tanke på søppel, men også for å gjøre hverdagen bedre for barnefamilier. Allerede tidlig 50-tall var de i bresjen for å få på plass barnehage, og lekeplasser har vært på en rekke agendaer helt siden oppstarten.