Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i eller nær skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen.

Det er tillatt å brenne bål og benytte engangsgrill der det åpenbart ikke kan starte brann, ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

 • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet.
 • Vindretning og styrke må vurderes.
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort.
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell.
 • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne.
 • Sørg for at barn holder avstand og kle dem gjerne i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme
 • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på tlf: 110
 • Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt.

Vi oppfordrer deg til å ringe 110-sentralen på telefon 333 14 110 for registrering før du tenner bål, se også v110.no 

Brannsjefen kan på kort varsel nedlegge forbud mot all bruk av åpen ild i perioder med sterk tørke. Den enkelte har ansvar for å følge med om slikt forbud er gitt. Et slikt forbud vil bli varslet i lokalmedia og www.vibr.no .

BRENNING AV HAGEAVFALL

VESAR har mottak av hageavfall, brannvesenet henstiller om at ordningen benyttes. Les mer på http://www.vesar.no .

Det er tillat å brenne hageavfall også etter 15. april dersom brenningen ikke skjer i eller nær skog og mark, og brenningen ikke er til utilbørlig sjenanse for naboer eller andre.

Brenning av søppel er forbudt etter forurensningsloven, verken brannvesen eller kommunen gir dispensasjon.

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Veiledning for bålbrenning:

 • Den som tenner bål har det totale ansvar for bålbrenningen
 • Egnet slokke-middel som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet
 • Vindretning og styrke må vurderes. Det tas forbehold om tørke.  Brannsjefen kan innføre forbud mot all bålbrenning, grilling etc. ved sterk tørke.
 • Den enkelte har ansvar for å følge med om slikt forbud er gitt. Et slikt forbud vil bli varslet i lokalpressen og www.vibr.no
 • Bål må ikke forlates før det er fullstendig slukket.

I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller nær skog og mark.

I tillegg vil vi minne om følgende:

 • Det forutsettes også grunneiers tillatelse for brenning av bål
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
 • For å unngå forurensning, er det ikke tillat å brenne avfall som for eksempel bildekk, trykkimpregnert- og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale og annen søppel.

Brannvesenet gir ingen tillatelser eller dispensasjoner fra lokale vedtekter, lover eller forskrifter hva angår åpen brenning. Se brann- og eksplosjonsvern-lovens §5 , forskrift om brannforebygging § 3, samt forurensningslovens § 2, 7 og 11 og friluftslovens § 11

Brann varsles på telefon 110.

St. Hansbål

Sankthansbål er tillatt uten søknad ved tilrettelagte bålplasser, der det åpenbart ikke kan føre til brann, i strandkanten ved kysten under følgende forutsetninger:

 • Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet
 • Vindretning og styrke må vurderes
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
 • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
 • Sørg for at barn holder avstand, – kle dem gjerne i naturstoff som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og smelter ved sterk strålevarme
 • Når bålplassen forlates skal bålet være fullstendig slokt
 • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på telefon 110

 Sankthansbål er tillat på kvelden 23.juni, alternativt kan sankthansbål tennes ved feiring  helgen før og etter. Bålbrenning skal finne sted der det åpenbart ikke kan starte brann. Brenning av sankthansbål skal IKKE meldes brannvesenets alarmsentral eller til Vestfold Interkommunale Brannvesen. 

Brannvesenet regner med et stort antall bål, og en eventuell oversikt med forhånd-innmeldte bål vil ikke kunne hjelpe med å skille bål fra brann. Desto viktigere er det at publikum umiddelbart ringer 110 om de skulle oppdage brann. 

Brannsjefen kan på kort varsel forby all bruk av åpen ild ved sterk tørke. Den enkelte har ansvar for å følge med om slikt forbud er gitt. Forbudet vil bli varslet i lokalmedia og på  www.vibr.no.