På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å få avholdt ordinært årsmøte i Borre Vel. Derfor, innkalles det herved til et komprimert digitalt årsmøte. Årsmøtet vil avholdes på Zoom og vil avholdes 17. desember 2020, kl. 18.00. Merk tidspunktet, dette er IKKE det samme som det står i de originale dokumentene.

Når man har meldt seg på, så vil man kunne delta på årsmøtet. Det er viktig at du har betalt kontingent om du ønsker å kunne ha påvirkningsmulighet til årsmøte.

Nedenfor finner du de opprinnelige årsmøtedokumentene.