Borre Vel har på kveldens styremøte besluttet at det ikke vil være noe 17. mai arrangement i vår regi i år. Dette på bakgrunn av den pågående pandemien og de smittevernstiltakene som er gjeldende.