Det foreligger en mulighetsstudie av Ynglingeveien 42. Borre Vel er for at man skal utvikle lokalsamfunnet, men vi mener det må skje i samarbeid med lokalsamfunnet. Vi har derfor kommet med noen innledende kommentarer.