Da er årsmøtereferatet tilgjengelig for nedlastning. I år ble det behandlet to innkomne saker – en om forespørsel om etablering av veikomité, og en om forespørsel om rydding av bademolo. I tillegg ble det holdt en presentasjon av utvikling som vil skje på Borre og diskusjon rundt 17. mai feiring. Se hvem det nye styret nå består av.