Torsdag 14. mars kl. 18.00 blir årsmøtet avholdt på Borre ungdomsskole. Har du saker du ønsker å fremme til årsmøtet ber vi deg sende disse inn til oss til styret@borre-vel.org innen 10. mars. Utover det blir det vanlig årsmøtesaker og det vil også diskuteres en eventuell 17. mai feiring nå i år. Vi vil derfor sterkt oppfordre til at man benytter denne muligheten!