Da er årsmøtereferatet tilgjengelig for nedlastning.