Den 15. mars 2018 vil årsmøtet i Borre Vel avholdes på Varmtvannsbassenget kl. 18.00. Saker man ønsker å fremme til årsmøtet må være sendt til styret@borre-vel.org eller leder@borre-vel.org senest 2. mars 2018. Årsmøteoversikt blir publisert på nettsiden, samt ut i postkassen uken før og opp mot årsmøtet. Husk at kontingent må være betalt for å kunne stemme på årsmøtet.