Borre Vel ble torsdag 22. februar 2018 gjort oppmerksom på at det forelå et forslag om å endre lokasjon på 17. mai arrangementet som har stått i regi av Granly FAU. Da forsto vi det slik at dette var et forslag – og anså at vi hadde tid til å komme med vårt innspill etter det planlagte styremøtet som var påtenkt torsdag 1. mars.

Dagen etter forsto vi at dette trolig hadde kommet lenger enn hva vi hadde fått inntrykk av – slik at det ble avholdt en ekstraordinær behandling av saken mandag 26. februar.

Vedlagt ligger vårt skriv i den forbindelse – brevet er sendt til Granly FAU ved leder, Gjengangeren og NRK Vestfold.