Borre Vel ble den 8 oktober 2016 kontaktet av Sjømilitære Samfund som ønsket å se på muligheten for et samarbeid om bautaen for flyet Start. Dette med utgangspunkt i at bautaen i dag får dårlig oppfølging, området holdes ikke i hevd og dette er ikke med på å sette en god ramme rundt bautaen. Innspillet ble derfor om vi skulle se på alternative plasseringer. Dette ble fremmet på styremøte i Borre Vel 13. oktober 2016 og leder fikk der mandat til å gå inn i et samarbeid. Vi diskuterte også mulige plasseringer.

Vi oversendte dette som en intern vurdering – uten at man har hatt videre dialog etter det. Vi ble derfor forbauset over at man i dagens – 21. september 2017 – Gjengangeren, gikk ut og slo et slag for plassering på Sjømilitære Samfund, uten at plasseringene som er hentet frem er viet oppmerksomhet.

Borre Vel mener det er historiske vektige grunner for å beholde bautaen på Borre. Det er her flyet tok av på morgenen 1. juni 1912. Det er riktig at planen ble klekket ut på Sjømilitære Samfund av «Kobbens Flyvekomite» – men det var altså her bautaen ble reist 1. juni 1960 etter initiativ fra Norsk Aeroklubb og hvor varaordfører Odd Berg Hansen på vegne av Borre kommune lovet å verne om den og holde både den og anlegget rundt i hevd.

Tiden har gått – og området har kommet over på private hender. Gannestadveien 2 – det tidligere Herredshuset skal etter hvert rives og Borre Vel har igjennom hele den prosessen gjort det klart at bautaen må få en plassering.

Dette har det også vært politisk vilje til å ivareta samt at det er tegnet inn en plassering i dagens plan. Utbygger har satt av plass – og det er vi takknemlig for. Derfor mener vi at nå som planen nærmest er på plass – er det utimelig at man nå skal slå et slag for å få flyttet denne vekk fra Borre.

Vi har også vært i kontakt med Hilde Dons Jensen, barnebarn av Hans Fleischer Dons – og hun deler Borre Vel sitt syn på denne saken. Bautaen må forbli på Borre og aller helst så nært opptil der hvor flyet i sin tid tok av som mulig.

Borre Vel har forståelse for at man også ønsker en historisk knytning mot Sjømilitære Samfund, vi mener derimot at det vil være bedre med en informasjonstavle – med fakta og bilder som kan plasseres – så lar man minnebautaen forbli der den hører hjemme. Nemlig på Borre.

Borre Vel utarbeidet 5 forslag til hvor bautaen kunne stå – hvor 1 er dagens plassering. Disse finner man under.

Plassering 1 (Nåværende plassering)

Videreføre plassering av bautaen.

Plassering 2

Dette er trolig nærmere det originale utgangspunktet – og følgelig mer historisk korrekt. Området er i dag en liten opparbeidet park – og plasseringen kunne være fin her.

Plassering 3

Denne er også nærmere det originale utgangspunktet, dette er i dag bare et opparbeidet grøntområde uten noen annen funksjon. Lyst og åpent område, som ville egnet seg godt med plassering. Her kan man også se på muligheten for et samarbeid med Borre Ungdomsskole med forslag om en elevbedrift. Elevene får i oppdrag å holde området rundt bautaen i hevd; og det kan også være med på å bygge opp under identitet, ansvarsfølelse og respekt for minnesmerker.

Plassering 4

Dette er også i dag et opparbeidet parkområde – plassering her er også fullt mulig, men plasseringen vil være mer skjult med tanke på hvordan trafikkmønsteret er på Borre. Det vil være flere som ser minnesmerket på plassering 1, 2 og 3 enn på plassering 4.

Plassering 5

Denne er tatt med som et helt annet forslag. Bautaen tas ut av sitt opprinnelige område, men plasseres slik at den får en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Her er man også knyttet opp til bautaen som i dag står over falne – slik at man får en tilhørighet mellom de to. Området har fremdeles kommunalt eierskap, enn så lenge. Eventuelt kan den trekkes mer mot dagens minnepark.