Tradisjon tro så gjennomføres 17. mai feiringen i Horten kommune over samme lest som alltid. Nytt av året for Borre sin del er at Borre Vel har som nevnt tidligere overtatt ansvaret for minnebautaen. Programmet for Borre sin del er da som følger:

Kl. 08.30 – Tale og kransnedleggelse ved minnebautaen av Audun Bårdseth.
Kl. 12.30 – Arrangement i Nasjonalparken starter – ta med egen stol og kontanter.
Kl. 13.00 – Lekene for barna åpner i Nasjonalparken.
Kl. 13.20 – Innmarsj ved Granly Skolekorps.
Kl. 13.30 – Tale for dagen i Nasjonalparken.
Kl. 15.00 – Arrangementet avsluttes.

Hele programmet kan lastes ned nedenfor.