Borre Vel hadde i kveld et informativt, godt og lærerikt møte med trafikkansvarlig i Horten kommune, Thomas Olafsen Skogsaas. Under dette møtet så trakk han frem flere eksempler som da var hentet fra portalen www.vegkart.no – nedenfor har vi da skrevet litt hvordan man kan bruke denne portalen for å kunne hente ut informasjon som kan være fornuftig å vite noe om. Både for en velforening men også for deg som privatperson.

Hvordan kan jeg benytte meg av Vegkart.no?

Når du da går inn på portalen www.vegkart.no så møter du da denne skjermen som vist nedenfor. Dette er en kort innføring i hvordan løsningen fungerer og hvordan du kan navigere deg i løsningen. Om du ikke ønsker å se denne hver gang så kan du huke av for «Ikke vis ved oppstart» og deretter trykke på krysset oppe i høyre hjørne.

Da er det på tide å få avgrenset området. For vår del er det mest interessant å se hvordan situasjonen er i Horten kommune. I søkefeltet du finner oppe til høyre så skriver du da inn «Horten» og du får da mulighet til å velge Horten kommune. Trykk på dette valget.

Kartet endrer utsnitt og er nå sentrert på Horten kommune. Men dette hjelper oss lite, vi ønsker jo å få opp litt mer informasjon.

Det er en god del ulike datasett du kan boltre deg med. Men for en typisk velforening så er det gjerne et par elementer som gjerne går igjen. Et tema er jo gjerne trafikk. Hvor mye trafikk er det på de veiene som er hos oss lokalt? Igjen så setter vi musepekeren i søkefeltet oppe til høyre og skriver inn søkeordet «Trafikkmengde». Deretter velger man valget «Trafikkmengde».

Da kommer det opp grønne streker for de områdene som det finnes data. Her på Borre så ser vi at det finnes data for flere områder – blant annet så er det trafikkdata for Gannestadveien. Fører man musepekeren over disse så ser man at det er to separate målinger. Trykk da på den målingen man ønsker så får man da opp mer data om dette punktet. Nedenfor har vi da valgt punktet som er i krysset ut fra Esso og ser at akkurat denne målingen gir 1.254 biler ÅDT. Gjennomsnitt i kommunen er rundt 1.000 for interne kommunale veier – slik at dette er da noe over snittet. ÅDT eller «Årsdøgntrafikk» er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT beregnes normalt ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året. Tellepunkt med automatiske telleapparater beregner nøyaktig ÅDT.

Et annet tema som ofte er en gjenganger er informasjon om ulykker. Vi fjerner da forrige datasett ved å trykke på krysset i boksen ved siden av «Trafikkmengde» og i søkefeltet så skriver vi da inn et nytt søkeord. Denne gangen så skriver vi inn «Trafikkulykke». Her ser vi at det er registrert 9 ulykker ved utkjøringen fra Gannestadveien og FV235.

Utsnittet ovenfor viser jo antall veldig greit – men dette verktøyet har mye mer muligheter enn hva man først kanskje tror. Ved å trykke på tannhjulet (det midterste av de små ikonene) så får man opp muligheten til å kategorisere søket som vist nedenfor. Her er det en rekke ulike måter å kategorisere søket på – men vi er interessert i å se på skadeomfanget. Vi velger da «Alvorligste skadegrad» fra nedtrekkslisten.

Da ser man at fargen på markeringene endrer seg – vi forstørrer kartet litt for å få en bedre oversikt og som du kan se nedenfor så er nå skadeomfanget kategorisert i ulike typer. Her ser man kjapt at det er en variasjon mellom lettere skadet til alvorlig og meget alvorlig skadet.

Som man så ved trafikkmåling så kan man også her trykke på de ulike punktene. Da får man opp en god del mer informasjon om disse ulykkene. Her valgte vi å trykke på en av de blå punktene som da er et punkt for «meget alvorlig skadd». Her får man da opp en god del data om akkurat denne ulykken, antall som er involvert, føreforhold, lysforhold, dato og en god del annen informasjon.

Dette verktøyet er et godt og kraftig verktøy for alle velforeninger og andre som er interessert i sitt nærområde. Her har vi bare så vidt vært innom noen få datautsnitt – men det er veldig mye mer man kan lære og hente ut her bare man forstår bruken. Her er det bare å sette i gang og prøve seg frem.